MENU


Kartka z kalendarza...

5 lipca

Św. Antoniego Marii Zaccarii, kapłana

Urodzony w Cremonie we Włoszech w roku 1502 w rodzinie szlacheckiej, św. Antoni wcześnie stracił ojca. Matka starała się mu go zastąpić. Dopilnowała, by otrzymał solidne wykształcenie i wychowywała go troskliwie, budząc w nim zwłaszcza współczucie dla wszelkiej biedoty.

Św. Antoni skończył studia medyczne na uniwersytecie w Padwie. Powróciwszy w wieku dwudziestu dwóch lat do domu, rozpoczął pracę jako lekarz. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że jego powołaniem jest nie tylko leczenie ciał, ale i dusz ludzkich. Kontynuując praktykę lekarską, podjął więc studia teologiczne. Niósł także duchową pociechę umierającym, młodych nauczał katechizmu, poświęcił się całkowicie służbie bliźnim. Otrzymawszy w roku 1528 święcenia kapłańskie, wyjechał do Mediolanu, gdzie przyłączył się do Bractwa Wiecznej Mądrości, którego celem było dokonywanie różnych dzieł miłosierdzia. Następnie z pomocą Luigii Torelli, hrabiny Guastella, założył tzw. Wspólnotę Anielską zajmującą się ratowaniem upadłych lub zagrożonych upadkiem kobiet i dziewcząt.

W roku 1530 św. Antoni i dwaj inni gorliwi kapłani założyli kongregację kleryków regularnych św. Pawła (barnabitów). Jej zadaniem było odnowienie i ożywienie kultu Miłości Bożej i zachęcanie ludzi do prawdziwie chrześcijańskiego życia. Sprawując urząd kapłański, nauczając i udzielając sakramentów świętych, członkowie tej kongregacji okazywali nieprzerwaną pomoc mieszkańcom Mediolanu, zwłaszcza w czasie wojen czy innych kataklizmów, nie zważając na to, że niektórzy z tych ludzi z niechęcią odnosili się do kleru.

Św. Antoni, wyczerpany ciężką pracą, zmarł w roku 1539, w wieku trzydziestu siedmiu lat.

Modlitwa: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy w duchu świętego Pawła Apostoła posiedli przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chrystusa, którym obdarzony święty Antoni Maria, niestrudzenie głosił w Kościele słowo zbawienia. Amen.


Liczba wyświetleń strony: 13192 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-14
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC