MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśŚroda, 4 sierpnia 2021 roku

ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA

Mateusz 15,21-28


Wielka jest twoja wiara


Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka była zdrowa.


Proszą ci, którzy kochają. Kochają Boga ci, którzy proszą z wiarą. Prosi, kochając swoje dziecko. Prośba jej wypełniona jest bólem, wiarą, nieustępliwością. Modlitwa winna być wypełniona czymś, co dla mnie jest ważne, co przeżywam. Prosić, modlić się można wówczas dobrze, gdy kogoś kochamy, gdy na czymś, lub na kimś bardzo nam zależy. Wierzę, więc proszę. Wierzę, zatem widzę sens słuchania Boga, by uzyskać światło Jego spojrzenia.

Ważne jest rozeznanie: co jest źródłem mojej udręki? Kobieta rozpoznaje, że jej córka jest dręczona przez diabła. Rozeznanie czynione przy udziale miłości i wiary w Boga, a także głębokiej miłości do dziecka. Zły duch jest udręczeniem człowieka. Potrzeba rozeznania, co w człowieku pochodzi od złego ducha, jakie są we mnie owoce jego kuszenia. Kto, lub co jest źródłem mojej udręki? Im większa wiara, tym większą staje się udręka człowieka. Pragnienie życia w prawdzie, chęć uczciwego życia, powoduje pojawianie się takich sytuacji, które wnoszą duchowe udręczenie. Nazwać udręki po imieniu, to początek zwycięstwa Boga w człowieku.

Kobieta kananejska wie, czego chce. Jasna świadomość celu, który bardzo pragnie osiągnąć powoduje, że nie zatrzymuje się na tym, co ją upokarza. Miłość do dziecka, jest większa niż siła upokorzenia. Wiara, iż Jezus może uzdrowić jej córeczkę, jest większa od urazu, obrażenia się, które to postawy, mogły być w niej wywołane słowami Nauczyciela.

Są sprawy większe, o które należy walczyć, będąc upokarzanym. Jeśli nie przejdę przez upokorzenie, wiara moja nie będzie poddana tak ostrej próbie, wówczas mogę stać się osobą zgorzkniałą, pretensjonalną, niezadowoloną ze wszystkiego i wszystkich, rozczarowaną z tego, co jest. Dopiero wówczas, gdy wiara twoja przejdzie trudne próby, możesz osiągnąć to, czego chcesz.

Liczba wyświetleń strony: 70581 * Liczba gości online: 16 * Ostatnia aktualizacja: 2021-08-03
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC