MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśPiątek, 7 maja 2021 roku

Jan 15,12-17


Wytrwajcie w miłości mojej!


Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał ? aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.


Dlaczego Jezus mówił i mówi do człowieka? Dlatego, aby człowiek mógł doświadczać radości. Radość, podobnie jak miłość zbliża i jednoczy, daje szansę otwarcia się na tych, którzy jej oczekują. Ojciec miłuje Syna, Syn zaś kocha ludzi. Cała sztuka życia, zarówno na ziemi jak i w niebie, sprowadza się do miłości. Miłość jest szansą, jaka dziś staje przede mną. Wielu mówi "nikt mnie nie kocha". Bóg ciebie kocha. Ja tego nie widzę, nie czuję. Przyjmujemy miłość Jezusa, w zachowaniu Jego przykazań. Miłość jest odpowiedzialna. Zachowanie przykazań Bożych jest odpowiedzialnym potraktowaniem własnego życia. Bądź człowiekiem, który zdobywa się na postawy, zachowania, myślenie, mówienie odpowiedzialne, a wówczas odczujesz miłość Boga. Przez zachowanie przykazań trwamy w miłości.

Tym, co jest wyjątkowym owocem miłości, jest moja radość. Oddajemy życie w ręce innych gdy prawdziwie oddaliśmy je w ręce Boga. Równocześnie stajemy się nosicielami miłości i radości. Miłość bez radości jest nieprawdziwa. Miłość bez pełnej zgody na ofiarowanie się, na tracenie własnego życia jest nieporozumieniem.

Tylko ten może być moim przyjacielem, kogo kocham i to z wzajemnością. Nazwani przyjaciółmi informują się, poznają, nie obawiają się siebie nawzajem. Mówią również Panu o tym, czym żyją. Proszę, abym poznał Jego, by przyjaźń, którą mnie wyróżnił, z mojej strony, nie przerodziła się jedynie w bycie sługą. To jest ważne, gdy można być twórczym i skutecznym. "Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał".

"Abyście się wzajemnie miłowali". Tam znajdujemy Boga żywego "gdzie miłość wzajemna i dobroć". Odczuwając potrzebę kochania, nie potrafimy kochać, okazywać miłość. Podobnie jak wiara, żywa wiara prowadzi do praktykowana apostolstwa, a nie tylko mówienia o nim, tak miłość domaga się czynu, aby mogła zostać nazwana miłością. Miłość między ludźmi jest odpowiedzią na to, co jest między Ojcem i Synem: "Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości".

Liczba wyświetleń strony: 56990 * Liczba gości online: 6 * Ostatnia aktualizacja: 2021-05-07
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC