MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśŚroda, 21 sierpnia 2019 roku

ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA

Mateusz 20,1-16


Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy


Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam?. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".


Różna praca, a taka sama zapłata za pracę. Tyle wysiłku włożonego przez pracowników zaangażowanych w winnicy przez cały dzień, a otrzymują tyle, ile ci, którzy byli zaangażowani pod koniec dnia. Nie jest zatem najważniejsza sama praca, czas, jaki na nią poświęcamy. Istotne dla Boga jest to, że Go słuchamy, kiedy zaprasza do pracy w winnicy. Nie jest najważniejsze, kiedy przychodzimy i nie najważniejsze, ile pracujemy, ważne jest nasze posłuszeństwo Bogu.

Ci, którzy szemrali na gospodarza (Boga), odczuwali niesprawiedliwość, ewidentną krzywdę. Bóg inaczej ocenia człowieka niż czyni to człowiek. Dla Niego ważna jest gotowość, otwartość na wezwanie. Nie jest najważniejsza sprawiedliwość, lecz miłosierdzie. Według sprawiedliwości ci, którzy pracowali od rana, powinni otrzymać największą zapłatę; ci zaś, w ostatniej chwili angażujący się w winnicy, mogli otrzymać bardzo słabe wynagrodzenie. U Boga zasadniczym kryterium życia człowieka nie jest sprawiedliwość, lecz miłość i miłosierdzie. Ta miłość i miłosierdzie jaką Bóg ma ku nam.

U Boga nie ma równych i równiejszych, gorszych i lepszych, wyróżnionych i pominiętych. Ważne jest to, że człowiek przychodzi do Boga na wezwanie. A równocześnie, chce być wezwany przez Niego, przyjmuje zaproszenie skierowane w Jego stronę.

Co to znaczy, że wielu znosiło ciężar dnia i spiekoty? Wiara jest trudem zanim będzie radością. Podobnie i modlitwa jest trudem, zanim stanie się rozkoszą serca, przyjemnością, która niesie wierzącego Bogu. Czas walki duchowej, wybierania między dobrem a złem, wyznawania wiary, obrony jej, życia według jej zasad. Czyż nie jest to ciężar dnia i spiekoty? Owo znoszenie, czyli walka duchowa, wyznawanie wiary, czyż nie było przygotowaniem na to, aby ci, którzy jeszcze nie są w winnicy, pozwolili się Panu do niej sprowadzić?

Znosimy wiele aby inni mogli przeżyć nawrócenie odpowiadając Bogu, kiedy On stanie przed nimi i wezwie ich. Znoszenie ciężaru dnia i spiekoty jest udziałem w miłosierdziu i miłości Boga. Co to znaczy, że wszyscy otrzymali po równo? Dla każdego jest to samo zbawienie, taka sama wolność i szczęście nieba.

Konieczna staje się nasza konfrontacja z pytaniem: czy ci, którzy cudzołożą, kradną, oszukują, nie ma ich w niedziele i święta na Eucharystii, nie spowiadają się. czy oni też mają być zbawieni, jak i my? Czy oni również mogą wejść do nieba wezwani na łożu śmierci przez Spowiedź świętą, Komunię św., Namaszczenie chorych? Czy to jest według mnie, sprawiedliwe?

Liczba wyświetleń strony: 66946 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2019-08-20
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC