MENU


Modlą się


Służebniczki Maryi
— Wielkopolskie
Sługi Jezusa
Siostry Maryi Niepokalanej

30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśSobota, 21 kwietnia 2018 roku

Dz 9,31-42


Kościół obfitował w pociechę Ducha Świętego


Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. Znalazł tam pewnego człowieka, imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. ?Eneaszu ? powiedział do niego Piotr ? Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!? I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: ?Przyjdź do nas niezwłocznie?. Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: ?Tabito, wstań!? A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana.


Kościół rozwija się, a to oznacza, że wierzący są bogobojni i doświadczają pocieszenia Ducha Świętego. Boją się Boga, czyli szanują słowo Boże, które jest dla nich pierwsze i najważniejsze. Słuchanie Boga we wszystkim, dążenie do pełnienia Jego woli, jest bojaźnią Bożą. Wielkie pragnienie, lęk przed tym, aby nie zasmucać, nie zawieźć nigdy Tego, być wiernym Temu, który mi zaufał, jest bojaźnią Bożą. Taka postawa rozwijała uczniów Pana i była otwarciem na pocieszenie Ducha Świętego. Umacnia On swoim pocieszeniem tych, którzy zaufali Panu.

Piotr dokonuje uzdrowienia, a także wskrzeszenia z martwych. Wstępem do uzdrowienia i wskrzeszenia jest życie dla Boga, posłuszeństwo Jemu, służba potrzebującym. Tracimy życie, żyjąc dla Boga. To najpiękniejsza ofiara, to wyraz miłości, która sprawia, że zarówno chorobę jak i śmierć przyjmujemy w pokoju. Nasz Pan wie, co czyni i to nam wystarczy.

Piotr odczuwał, wierzył, że moc Chrystusa Zmartwychwstałego jest w nim. Ta moc, która pozwala uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych. Jezus zapowiedział, że ci, którzy Mu uwierzą takie znaki czynić będą. Modlitwa Piotra, Jego pokora, są kanałami przepływu łaski Bożej. Tam, gdzie jest ten, który uwierzył Jezusowi, tam będą ci, którzy uwierzą Panu.

Liczba wyświetleń strony: 10828515 * Liczba gości online: 1 * Ostatnia aktualizacja: 2018-04-20
© 2002-2018 by ks. Józef Pierzchalski SAC