MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśWtorek, 21 sierpnia 2018 roku

ŚW. PIUSA X, PAPIEŻA

Mateusz 19,23-30


Poszliście za Mną


Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego, Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.


"Bogaty z trudnością wejdzie". Bogactwo jest łączone z namiętnościami i grzechem. Jezus mówi, że bogaci mogą wejść z trudem do Królestwa niebieskiego, ponieważ jest im bardzo trudno przeciwstawić się namiętnościom i grzechom.

Bogactwo, to rzeczywistość mogąca być przeszkodą w miłowaniu Jezusa. On nie jest wówczas bogactwem człowieka, gdyż ten, znalazł w czym innym swoje upodobanie. Bogactwo człowieka jest tam, gdzie bije mocniej jego serce. To mogą być: uczucia, sposób myślenia, poglądy, czyny, przedmioty materialne, do których człowiek jest przywiązany w sposób nie uporządkowany. To, czym człowiek najczęściej żyje, co przeżywa, o czym myśli ? to intronizuje w sercu. Tę rzeczywistość daje niejako sercu, do miłowania. Rzecz nie w tym, by człowiek nie posiadał, lecz pytamy o to, jak człowiek posiada.

Kiedy człowiek oddaje swoje serce temu, co stało się jego bogactwem, może być pozbawionym mądrości. Nic, co jest na świecie, nie może być dla mnie dobrem większym, od Boga. Bogactwo jest źródłem trosk, zmartwień. Co jest dla mnie przeszkodą w miłowaniu Jezusa? W jakich sprawach znalazłem upodobanie? Jakie rzeczywistości intronizuję w sercu? Co miłuje moje serce? Co stało się moim bogactwem? Wydaje się, że trudności człowieka, zależne są od tego, co stało się jego bogactwem.

"Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Nie można pójść za Jezusem, gdy człowiek nie opuszcza wszystkiego. Co trzeba opuścić? Przeszłość to, co było w niej dramatyczne, co bardzo wiązało. Co najtrudniej opuścić, zostawić z mojej dalszej i bliższej przeszłości?

Liczba wyświetleń strony: 44617 * Liczba gości online: 2 * Ostatnia aktualizacja: 2018-08-21
© 2002-2018 by ks. Józef Pierzchalski SAC