MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na jutroNiedziela, 21 października 2018 roku

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA B

Marek 10,35-45


Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?


Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: "Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie". Jezus im odparł: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich: "Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane". Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu".


Pragnienia synów Zebedeusza, potrzeby i oczekiwania każą im nie słuchać zapowiedzi męki i śmierci Jezusa. Jezus ich słucha. Wychodzi naprzeciw pragnieniom ich serca. Ostrzega, że nie są świadomi konsekwencji własnych pragnień.

Pragnienie jest dążeniem serca, oczekiwaniem, tęsknotą. To, czego pragnę określa, kim w danej chwili naprawdę jestem.

Małe pragnienia, to mały człowiek. Wielkie pragnienia, to i człowiek, który wszedł na drogę rozwoju ku temu, co wielkie. Jakie zatem pragnienia, taka i wielkość w człowieku.

?Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić??. Być z Nim w opuszczeniu, w nocy, w osamotnieniu, w krzyżu, w agonii. Czy prosząc o dar bliskości, zdaję sobie z tego sprawę? Czy chcę ?pić kielich?? Jezus wyjaśnia, na czym polega bliskość z Nim, na czym polega zażyłość, przyjaźń.

Czy pragniesz naprawdę MNIE, czy tego, co mogę tobie dać ? moich darów? Bliskość to nie tylko komfort duchowy, psychiczny, uczuciowy. Bliskość to realna, bezwarunkowa obecność, to uczestniczenie w całym życiu kochanej osoby. Być blisko Jezusa oznacza pić kielich Jego męki.

Pragnąc, trzeba rozeznawać, do czego mnie określone pragnienia doprowadzić mogą. Winniśmy pragnąć dla siebie tego, co dobre, możliwe, a przede wszystkim zgodne z tym, czego Bóg chce dla mnie. Trzeba być otwartym na korektę pragnień czynionych przez Boga.

Jakie pragnienia, takie i cierpienie. Jakie oczekiwania od Boga, takie i upokorzenia ze strony ludzi. Jeśli pragniesz być wielki, musisz zgodzić się być otwarty na wszystkich.

Największą ceną, jaką należy dać za bycie sługą, jest własne życie. Konieczne staje się poświęcenie i oddanie, często heroiczne. Kiedy kochamy, oddajemy własne życie.


Liczba wyświetleń strony: 91 * Liczba gości online: 3 * Ostatnia aktualizacja: 2018-10-20
© 2002-2018 by ks. Józef Pierzchalski SAC