MENU


Czy to prawda?1. Mt 19:15

Czyż ten fragment w oryginale nie brzmi:

,, Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki; są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili; są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje." U. Biblia Gdańska

Biblia Tysiąclecia:

,, Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!"

Przekład tysiąclatki w rzeczonym fragmencie jest interpretacją tłumacza a nie słowami Jezusa, tak ? Dobry to zabieg czy nie ? Celowy ? Eunuchowie z łona matki - np. urodzeni bez organów, źle wykształcone organy płciowe. Eunuchowie uczynieni przez ludzi - okaleczeni przez ludzi, wypadki. Eunuchowie z trzeciego wersetu - sami dokonali kastracji (Orygenes?). Skoro fragmenty w których Pan Jezus mówi o wyłupieniu sobie oka albo odcięciu ręki mamy rozumieć w przenośni (radykalne zerwanie z grzechem) to czy zatem o eunuchach, którzy sami siebie takimi uczynili również ? Eunuchowie, którzy się takimi urodzili i ci, których ludzie takimi uczynili to nie przenośnia - dlaczego zatem ów Ci, którzy kastrują się dla Królestwa Niebieskiego mamy traktować jako przenośnie ? Trochę dziwnie, że akurat ów ci ostatni to przenośnia - pierwsze dwa przypadki występuję w świecie, a trzeci ma być przenośnią ?

2. Ap 14, 3-4

Biblia 1000 lecia:

Czy to prawda, że oryginał brzmi:

,,Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści.

Biblia Tysiąclecia:

,, To ci, którzy obcowaniem z kobietami się nie splamili: bo są dziewiczy;"

Małżonek współżyjący z żoną był u Żydów czysty, prawda ? Czy eliminacja słowa ,,czyści" na słowo ,,dziewiczy" nie powoduje, że żonaci z tej w tej wersji ,,odpadają" ?

3. 1 Kor 9:5

O co chodzi w tym wersecie ? Pewien człowiek twierdzi, że obecne tłumaczenie to spuścizna antyseksualna doktryny św. Augustyna ? Że nie do pomyślenia jest dla nas współczesnych chrześcijan aby apostołowie dali sobie prawo do konkubin ... jak sugeruje zapis - rzekomo w oryginale:

,,numquid non habemus potestatem sororem mulierem ... "

soror - siostra, tu w znaczeniu chrześcijanka

mulier - kobieta związana więzami miłosno-uczuciowymi; małżonka, konkubina lub nałożnica.

Przez ponad połowę pierwszego millenium istniała instytucja syneis - konkubinat dla osób duchownych. Do roku 306, syneis łączyła się z pożyciem seksualnym. W tym samym roku ustanowiono Kanon 33 zabraniający księżom współżycia ze swoimi legalnie poślubionymi małżonkami. Księża jednak nadal mogli się żenić. W ślad za tą zmianą zmieniła się forumuła syneis - która ostatecznie po wielu bojach została zlikwidowana pod koniec VI wieku.

No więc rzekomo biskupi katoliccy by zatrzeć wszelkie ślady (komisja Soboru Trydenckiego 1546) ustaliła, że właściwszą postacią jest mulierem sororem - odwrócono szyk dopełnienia bliższego i dalszego w stosunku do oryginału co zmienia oczywiście sens z chrześcijanki jako kobiety na kobietę jako siostrę lub kobietę jako chrześcijankę.

Czy to prawda ?1. Mt 19,12 Tekst grecki mówi o eunuchach. Określenie Biblii Tysiąclecia "niezdatni do małżeństwa" lepiej wyraża istotę rzeczy, niż słowo eunuchowie, które nie funkcjonuje w naszej obecnej kulturze. Było ono w kulturze semickiej, greckiej. Uważam, że tłumacz BT słusznie przetłumaczył "niezdatni do małżeństwa". Eunuch jest człowiekiem niezdatnym do małżeństwa. Dla Królestwa Bożego nikt nie kastruje się fizycznie. Mówimy zatem o tych, którzy ze względu na Królestwo Boże nie decydują się na małżeństwo. Użycie określenia "ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni", oddaje istotę rzeczy. Oni wyrzekają się małżeństwa ze względu na najwyższą wartość, jaką jest Królestwo Boże. Trzeci przypadek odnosi się do wymiaru duchowego życia człowieka.

2. Ap 14,3 Oryginał: "Ci są, którzy z kobietami nie splamili się, dziewicami bowiem są". W oryginale greckim jest zwrot: "dziewicami są". Dziewiczy jest ten, który nie współżył z kobietą. Czysty jest ten, który w małżeństwie współżyje z żoną. Nie ma eliminacji słowa czysty i zastąpienie słowem dziewiczy. W oryginale greckim mamy słowo dziewiczy, a nie czysty.

3. 1 Kor 9,5 Trzymajmy się greckiego tekstu biblijnego: "Nie mamy swobody siostry kobiety brać ze sobą, jak i pozostali wysłannicy, i bracia Pana, i Kefas". W tłumaczeniu żydowskim tekstu jest tak: "Czy nie mamy prawa zabierać z sobą wierzącej żony, jak to robią pozostali wysłannicy, w tym bracia Pana i Kefas?". Chodzi zatem o to, czy ja Paweł i Barnaba, jako wysłannicy, nie mamy prawa nie tylko korzystać z jedzenia i picia na koszt innych wierzących, ale i zabierać ze sobą wierzącej żony, aby i o nią mogli zatroszczyć się wierzący. Niektórzy z wysłanników są żonaci, np. Filip, Kefas. Nie ma w tekście biblijnym mowy o konkubinach, lecz o żonach.

Ks. Józef Pierzchalski SACLiczba wyświetleń strony: 28979 * Liczba gości online: 6 * Ostatnia aktualizacja: 2019-06-25
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC