MENU


Grzech przeciwko Duchowi ŚwiętemuDziś byłam na mszy świętej . I bardzo się przestraszyłam do tego czasu się boję ponieważ ksiądz mówił ze grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie jest dopuszczalny. Słyszałam już cos Na ten temat Ale dokładne nie wiem o co chodzi, czy ksiądz mi to wyjaśni?Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega nie na tym, że nie zgadzamy się kochać, ale na tym, że nie pozwalamy, aby Bóg nas kochał. Jest to bunt wolności, która nie chce niczego od Boga otrzymywać, która chce istnieć samodzielnie; dla której otrzymywanie miłości od drugiej osoby jest piekłem. Z powodu pychy zamykamy się na miłość i nie chcemy już być kochani, bo musielibyśmy zgodzić się na to, by kochano nas z całą naszą niedoskonałością. Kiedy człowiek może się potępić? Wtedy, kiedy nie pozwala Bogu kochać samego siebie.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są nieodpuszczalne nie dlatego, że Bóg nie chce ich odpuścić, ale z powodu niemożliwości przyjęcia miłosierdzia Bożego. Grzech ten jest spowodowany zatwardziałością ludzkiego serca, brakiem widzenia własnego grzechu. Jeśli człowiek nie widzi swojej winy, wówczas nie żałuje za zło popełnione, a tym samym uniemożliwia Bogu przebaczenie. Innym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest rozpacz, zwątpienie w przebaczenie. Kiedy nałogowo popełniamy grzechy, prowadzi nas to do niewiary, a tym samym do odrzucenia Bożego przebaczenia.

Tam, gdzie człowiek nie wierzy Bogu, wierzy wróżkom. Bóg nigdy nie zostawia tych, którzy Jego wybierają, Jego słuchają, za Nim idą i w sposób zdecydowany, bezkompromisowy odrzucają drogę złego ducha, odrzucają szatana i wszystkie jego sprawy. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest wtedy, kiedy człowiek trwa w uporze, odrzucając naukę Chrystusa i Kościoła. Jeśli powracamy do Boga, spowiadamy się, uczestniczymy we Mszy świętej, przyjmujemy Ciało Chrystusa, a tym samym potwierdzamy swoje posłuszeństwo i uległość Bogu, Jego Słowu, nie ma w naszym życiu grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Dopóki człowiek żyje, jego codzienność może ulec zmianie na lepsze. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości. Jesteśmy przeznaczeni do zbawienia, do życia w niebie. Co z tym zrobimy, zależy od nas. Bóg dał nam wolną wolę.

Brak przyjęcia obiektywnej prawdy, głoszonej przez Kościół, jest trwaniem w uporze, jest pychą człowieka, jest znakiem uległości pokusie. Ludzie mądrzy zmieniają swoje poglądy, swoje myślenie na takie, które zbliża ich do Boga, a nie od Niego oddala. Jak możesz zobaczyć swoją obecność w swoim życiu, skoro powierzyłaś swoje życie złemu. Odkręć to, odwołaj, odrzuć. Wyrzeknij się szatana i wszystkich spraw Jego. Powiedz, że wierzysz w Boga Ojca, w Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Powiedz, że gorąco pragniesz iść drogą Bożą. Powiedz, że prosisz Najświętszą Maryję Pannę o pomoc i opiekę, o ustrzeżenie od wpływu złego ducha. Jeśli pójdziesz do Kościoła, zobaczysz tabernakulum. Tam żyje żywy i prawdziwy Bóg. Gdy przystąpisz do spowiedzi, spotkasz Chrystusa przebaczającego Ci grzechy. Gdy czytać będziesz słowo Boże, będzie do Ciebie mówił Bóg. Zajmij się Bogiem, a On zajmie się Tobą. Powierz Jemu swoje życie: myśli, pragnienia, uczucia, wolną wolę, słowa, spojrzenia, słuchanie, decyzje, plany na przyszłość.

Dopóki człowiek żyje, z każdego grzechu może się wycofać, odrzucić, oddając się Bogu pod Jego przebaczenie. Kiedy mówisz, że Bóg Ci nie przebacza, czynisz Go kłamcą. On wie, co robi, a czy Ty wiesz co mówisz? Skoro do tego czasu myślałaś, że Bóg Ci nie przebacza, idź do spowiedzi, wyznaj grzechy, wyznaj swoją niewiarę, żałuj za nie, postanów poprawę i żyj, a nie wegetuj z dnia na dzień.

Co musiałoby się stać, abyśmy zobaczyli obecność Boga w naszym życiu? Co to jest ta obecność Boża, której my u siebie nie widzimy? Dlaczego nie wierzymy w to, co mówił kapłan w kościele, że zawsze można powrócić do Boga? Kiedyś wybraliśmy zło, teraz wybieramy Boga. Dlaczego wybieramy? Ponieważ możemy to uczynić. Rozmawiajmy z Nim. Mówmy do Niego, a potem nasłuchujmy tego, co On mówi. Czytajmy słowo Boże, które oczyszcza. W taki sposób Duch Święty przenika nasze serce i umysł.

ks. Józef Pierzchalski SACLiczba wyświetleń strony: 29000 * Liczba gości online: 13 * Ostatnia aktualizacja: 2019-06-25
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC